Diensten

Voor alle activiteiten op het gebied van de watermanagement bent u bij Wolbers Watermanagement aan het juiste adres. Door een grote diversiteit in onze verhuurvloot zijn we in staat om elk type bemaling uit te voeren. De verlaging van grondwater wordt gerealiseerd door Diepdrainage, Verticale of Zwaartekracht bemaling en/of Deepwell bemaling. Hiermee kunnen we u ondersteunen bij alle werkzaamheden die onder de grondwaterspiegel plaats vinden. Daarnaast dragen wij zorg voor een goede afwater mogelijkheid waardoor uw werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder vertraging.

Uw voordelen bij Wolbers Watermanagement:
• Modern machinepark
• Grote flexibiliteit
• Zekerheid door preventief onderhoud
• Brede en geschoolde kennis op het gebied van Watermanagement

Verticale bemaling
Voor het snel en vakkundig verlagen van de grondwaterstand kan gebruikt gemaakt worden van verticale bronbemaling. Dit type bemaling wordt mogelijk gemaakt door pvc filters die verticaal in de grond worden aangebracht. Deze kunnen wij machinaal aanbrengen tot een diepte van 10 m1 – maaiveld. Hierbij kunnen we verscheidende filtersystemen aanbieden:
• Zwaartekracht bemaling;
• Verticale vacuümbemaling;
• OTO filters

Horizontale bemaling
Voor effectieve ontwatering kan gebruik worden gemaakt van horizontale bronbemaling. Dit wordt gerealiseerd door horizontale drainagestrengen aan te brengen tot 9,00 m-mv. De drainage kan op twee manieren grondwater verlagen te weten doormiddel van vrije uitloop of door bovengrondse zuigerpompen op de drains aan te sluiten. Door de efficiënte verlaging van drainage is het mogelijk om met een geringe onttrekking toch voldoende grondwater te onttrekken. Tevens is het eenvoudig om grote oppervlakken zeer snel droog te leggen.

Deepwell bemaling (bemaling met onderwaterpompen)

Om grote hoeveelheden grondwater of diepe bouwputten te bemalen kan ervoor worden gekozen om de bemaling uit te voeren doormiddel van geboorde bronnen die voorzien zijn van onderwaterpompen. Deze bronnen kunnen variëren van een diameter van 110 - 400 mm, terwijl de boorgaten een diameter hebben van 160 - 500 mm. Deze boorgaten worden doormiddel van een zuigboorstelling geboord dit noemt men zuigboren, de werkzaamheden worden uitgevoerd onder het SIKB certificaat BRL 2.100. De bronnen kunnen een debiet realiseren tussen de 30 – 300 m³/h, bij ontwateringsdiepten van 20 – 25 meter minus maaiveld.

Het grote voordeel van een Deepwell bemaling is dat de onderwaterpompen persen in plaats van zuigen. Hierdoor hebben de pompen een zeer laag energieverbruik ten opzichte van de pompcapaciteit. Daarnaast nemen de bronnen zeer weinig ruimte rondom de bouwput in beslag waardoor er geen leidingen in de weg liggen. 

Anders gezegd een Deepwell bemaling is uitermate geschikt als er veel grondwater dient te worden onttrokken of wanneer er een zeer lange bemalingsperiode op het project van toepassing is. 

Tijdelijke pompinstallaties
Voor de renovatie van gemalen, waterwerken en de baggerwereld biedt onze vloot van pompen een brede inzetbaarheid voor de markt. Daarnaast denken we mee naar een goedkope en slimme oplossing voor de klant om toch de werkzaamheden veilig en kwalitatief goed uit te voeren. We zijn in staat om de gehele installatie startklaar te maken zodat met één druk op de knop de installatie in bedrijf kan worden gesteld. Onze installaties zijn op afstand uit te lezen en worden 24/7 gemonitord. Tevens kan de pomp worden uitgerust met een sms alarmering zodat snel en adequaat kan worden gereageerd bij calamiteiten.